محصولات مغزی

فرآورده های خرمای این شرکت به صورت مغزی در انواع کیک ، کلوچه ،نان ، بستنی و انواع شیرینی در کارخانجات مربوط،قنادی ها،نان فانتزی و ویتامینه ها استفاده می شود.